Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 939 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 100 ze 751 1,53
Pedagogická fakulta 1055 ze 2413 1,58
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 135 ze 197 1,65
Teologická fakulta 252 ze 722 1,52
Zdravotně sociální fakulta 1188 ze 2037 1,59
Zemědělská fakulta 243 ze 1244 1,64