Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2019/2020 probíhá do 31.08.2020 23:59.