Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 12.02.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 924 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 46 ze 751 1,53
Pedagogická fakulta 407 ze 2413 1,57
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 109 ze 197 1,63
Teologická fakulta 63 ze 722 1,53
Zdravotně sociální fakulta 545 ze 2037 1,61
Zemědělská fakulta 111 ze 1244 1,57