Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,43 33
Děkanát PF DPF 1,13 10
Katedra anglistiky KAJ 1,47 348
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,28 43
Katedra biologie KBI 1,60 245
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,70 56
Katedra geografie KGE 1,84 111
Katedra germanistiky KNJ 1,56 57
Katedra hudební výchovy KHV 1,37 49
Katedra informatiky KIN 1,43 122
Katedra matematiky KMA 1,78 125
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,51 851
Katedra společenských věd KSV 1,69 256
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,24 473
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,40 60
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,43 84
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,39 14