Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,35 68
Katedra anglického jazyka KAJ 1,59 598
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,48 97
Katedra biologie KBI 1,50 358
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,56 110
Katedra geografie KGE 1,69 179
Katedra germanistiky KNJ 1,75 103
Katedra hudební výchovy KHV 1,29 82
Katedra informatiky KIN 1,53 154
Katedra matematiky KMA 1,66 175
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,47 1614
Katedra společenských věd KSV 1,59 305
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,21 678
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,71 81
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,34 132
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,36 24