Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,42 78
Katedra anglického jazyka KAJ 1,68 704
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,29 182
Katedra biologie KBI 1,50 369
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,46 155
Katedra geografie KGE 1,66 341
Katedra germanistiky KNJ 1,49 188
Katedra hudební výchovy KHV 1,27 119
Katedra informatiky KIN 1,79 228
Katedra matematiky KMA 1,63 262
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,52 2359
Katedra společenských věd KSV 1,66 412
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,32 1070
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,54 186
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,33 142
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,10 44