Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,42 106
Katedra anglického jazyka KAJ 1,70 1319
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,42 295
Katedra biologie KBI 1,65 683
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,75 468
Katedra geografie KGE 1,60 515
Katedra germanistiky KNJ 1,48 435
Katedra hudební výchovy KHV 1,41 300
Katedra informatiky KIN 1,66 362
Katedra matematiky KMA 1,65 621
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,59 3771
Katedra společenských věd KSV 1,63 561
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,34 1796
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,47 278
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,40 293
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,29 55