Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,26 31
Děkanát PF DPF 1,38 11
Katedra anglistiky KAJ 1,59 569
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,50 112
Katedra biologie KBI 1,72 335
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,80 280
Katedra geografie KGE 1,58 119
Katedra germanistiky KNJ 1,47 150
Katedra hudební výchovy KHV 1,44 92
Katedra informatiky KIN 1,63 126
Katedra matematiky KMA 1,76 257
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,59 1522
Katedra společenských věd KSV 1,66 356
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,25 688
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,82 114
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,40 135
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,22 16