Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,00 1
***Děkanát PF DPF 0,87 5
Katedra anglistiky KAJ 0,87 396
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 0,81 26
Katedra biologie KBI 0,87 198
Katedra českého jazyka a literatury KBH 0,96 62
Katedra geografie KGE 0,99 94
Katedra germanistiky KNJ 0,79 94
Katedra hudební výchovy KHV 0,76 27
Katedra informatiky KIN 0,86 93
Katedra matematiky KMA 1,02 71
***Katedra pedagogiky a psychologie KPE 0,94 1059
Katedra společenských věd KSV 1,07 229
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 0,92 102
Katedra výchovy ke zdraví KZV 0,95 37
Katedra výtvarné výchovy KVV 0,79 59
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 0,76 10