Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ateliér arteterapie ART 1,30 199
Katedra anglického jazyka KAJ 1,69 910
Katedra aplikované fyziky a techniky KFY 1,47 282
Katedra biologie KBI 1,68 523
Katedra českého jazyka a literatury KBH 1,62 341
Katedra geografie KGE 1,59 331
Katedra germanistiky KNJ 1,57 216
Katedra hudební výchovy KHV 1,30 221
Katedra informatiky KIN 1,79 263
Katedra matematiky KMA 1,62 393
Katedra pedagogiky a psychologie KPE 1,55 2890
Katedra společenských věd KSV 1,85 404
Katedra tělesné výchovy a sportu KTS 1,41 644
Katedra výchovy ke zdraví KZV 1,39 279
Katedra výtvarné výchovy KVV 1,34 251
Oddělení ruského jazyka a literatury ORJ 1,41 43